Deist Intro in Slovak

 

DEIZMUS – slovami Deistu

Deizmus – prekrúcaný, hanobený, tajený, zatracovaný, nezmyselný... Prekrúcaný tými, ktorí nechápu na čom je založený, hanobený tými, ktorí sú si vedomí, čo by sa stalo, keby sa rozšíril ako náboženstvo, tajený zámerne aby sa nerozšíril, zatracovaný ako dielo Satanove, nezmyselný len preto, že stojí na rozume a že to ich vraj dáva väčší a hlbší zmysel. 

Deizmus má skutočne ľuďom čo ponúknuť, ale nejdem ho tu vychvaľovať a ponúkať ako tovar na trhovisku, nejdem vychvaľovať jeho plusy a tajiť mínusy. Ak neviete čo deizmus je, rada vás s týmto sympatickým názorom, ktorý zmenil môj život k lepšiemu, oboznámim.

 

Čo je deizmus? 

Deizmus je filozoficko-náboženským názorom, ktorý uznáva existenciu Boha, Stvoriteľa. Tento Boh ďalej nezasahuje do chodu sveta tým spôsobom, ako to prezentuje teizmus prostredníctvom klasických náboženstiev ako kresťanstvo či islam (myslím rôzne zjavenia vyvoleným ľuďom, zosielanie zákonov a predpisov, zjavovanie svojej vôle prostredníctvom jednotlivcov...). Zasahovanie Boha do chodu sveta nechajme na Ňom. Diktovať Mu prostredníctvom modlitieb čo má a čo nemá robiť, čo sa má stať a čo nie, vyznieva pri obrovskej moci Boha smiešne. Ako keby On sám  nevedel, čo potrebujeme.

 

Kedy ste Deistom?

 

Možno ste ním už dlho a ani o tom neviete. K tomu, aby ste bol Deistom stačí, aby ste verili v Boha prostredníctvom rozumu a úsudku, že svet a vesmír ako taký musí mať svojho stvoriteľa, že fyzikálne zákony nevznikli len tak náhodne, ako to prezentuje ateizmus. Byť Deistom znamená popri viere v Boha nevyznávať žiadne konkrétne náboženstvo, pretože každé tak či tak vyšlo z ľudí a nie z Boha. Deizmus teda stojí na Bohu a jeho dare pre ľudstvo, ktorým nám dáva  najavo, že Mu nie sme ľahostajní a že  nás vonkoncom  neopustil – tým darom je rozum.

 

Čím je výnimočný?

 

Predovšetkým tým, že v deizme má človek vysokú hodnotu, pretože mu bol daný rozum, ktorý by mal čo najlepšie zužitkovať vo svoj prospech či v prospech iných. Deizmus je o slobode zmýšľať, pochybovať, pýtať sa a považovať toto všetko za nie slabosť viery, ale za možnosti, ktoré nám boli dané. Je výnimočný tým, že Boh sa nevyhráža večným trápením v pekle, že nesľubuje odmenu a večný život svojim verným, ale že dáva každému človeku možnosť slobodne sa rozhodnúť na základe vlastného rozumu a – srdca.

Deizmus nepripisuje Bohu nezmysly, ktoré Ho zhadzujú a urážajú, ako napríklad to, že vyžaduje uctievanie, modlitby, rituály, že si vyvoľuje určitú skupinu ľudí či národ a ostatné zatracuje, že vyžaduje krvavé obete, dodržiavanie množstva zákonov a prikázaní.

Boh je Jeden, Večný, Univerzálny a Spravodlivý. Veci vymenované v predchádzajúcej vete vylučujú večnosť, univerzálnosť a spravodlivosť Boha.

Deizmus vôbec nie je o Bohu, ktorý je kdesi tam. Je o Bohu, ktorý je práve tu.

Takáto viera prináša skutočnú úľavu a oslobodenie od pekelných vyhrážok, božieho hnevu a večného zatratenia.

 

 

Má Deizmus teológiu? Má zjavenie od Boha samotného?

 

„Teológiou“ je každá prírodná veda, či biológia alebo fyzika. Prostredníctvom stvoreného poznávame Stvoriteľa. Zjavenie od Boha je teda príroda sama. Takáto viera nepotrebuje sväté písma a kňazov, ktorí by sa teológiu zaoberali. Teológia stojí na nepoznateľných tajomstvách, stojí „zrejme“ na veciach, ktoré sa nedajú overiť a je preto zbytočné im veriť a zapodievať sa nimi. V prírode sa Boh zjavuje sám od seba. Venovanie sa hociktorej prírodnej vede, napríklad astronómii, nás približuje Bohu viacej ako venovanie sa eschatológii. Venujme sa tomu, čo vidíme, môžeme chytiť, cítiť... Je to veľká výzva, cesta poznávania a spoznávania je krásna.

 

Iba rozum a nič iné? Kam sa podel cit?

 

Je veľkou chybou vynechávať v deizme cit, hlavne lásku. Pravdou je že deizmus v úplných začiatkoch či na svojom vrchole stál na fyzike, chladnej a neosobnej vede, vďaka ktorej aj (nie však úplne) zanikol. Ale deizmus nie je len o rozume a fyzike. Je predovšetkým o Bohu Stvoriteľovi, ktorý stvoril ako rozum, tak aj lásku. Ich spojením vzniká cestička Múdrosti, ktorou sa smelo môžeme vydať za našim poznaním o Bohu. Pretože On je prameňom všetkej Múdrosti. Deizmus je cestou Lásky k Múdrosti. Naše činy bez lásky nemajú zmysel, nech by stáli na rozume akokoľvek. Jeden z najväčších Deistov, Thomas Paine povedal, že jeho náboženstvom je konať dobro, starať sa o blaho a šťastie blížnych a ľudí všeobecne. Skutočne iba nerozprával, ale aj konal; bojoval za zrovnoprávnenie žien, za vzdelanie pre všetkých, za slušné zaobchádzanie so zvieratami... Vo svojej dobe bol ďaleko vpredu, kým kresťanská spoločnosť zotrvávala v nečinnosti. Kým druhí čakali na spásu, on konal. Vodu  kázal a vodu aj pil.

 

Sekta? Vôbec nie!

 

Deisti nie sú sektári; nemajú vedúcu (charizmatickú) osobu, ktorá vedie skupinu ako vyvolená osoba, nemajú tajné učenie, do ktorého nesmie nik nezasvätený nahliadnuť. Deizmus nemá modlitby, rituály, prikázania... Deizmus je o Bohu, rozume a láske. A je tu pre všetkých. Tak ako Boh, ktorý si nikoho nevyvoľuje a nikoho nezatracuje, ktorý súdi nie podľa viery, ale podľa činov.

Deizmus neútočí na ľudí ako sú kresťania, moslimovia či Židia. Útočí a poukazuje na nezmysly, ktorými sa teizmus hemží. A pretože útočí prostredníctvom rozumu, býva teistami odsúdený, pretože používať rozum vo veciach viery sa prieči Bohu. Teda podľa nich.

 

Univerzálnosť a spravodlivosť.

 

Islamský Boh existuje len a len v islame, židovský v judaizme, Trojica v kresťanstve. Pridajme Boha znázorneného v hinduizme, ktorý ma obrovské množstvo podôb, pričom vždy ide o jedného a toho istého. Každé náboženstvo tvrdí, že pochádza od Boha a ostatné sú od Satana.

Komu máme teda veriť, keďže všetci si protirečia a všetci majú dôkazy proti ostatným, tvrdiac, že len oni majú od Boha pravé zjavenie?

Verme teda Bohu samotnému! Verme nášmu rozumu, ktorý sa nad náboženstvami pozastavuje.

Neverte kňazom, verte sebe samému a svojmu rozumu. Ak Vám začnú tvrdiť, že rozum je zlý a že mnoho ľudí ublížilo ľudstvu len preto, že použili rozum, neznamená to, že za to môže rozum, ale to, že tí ľudia nevedeli čo je láska a súcit a že zrejme nemali dobré charakterové vlastnosti. Viniť z toho rozum je nezmyslom.

Koľko ľudí však zabila slepá viera v niečo nadprirodzené? Kto to kedy zráta?! A koľkých ešte zabije?!

 

Zaujal Vás Deizmus? Našli ste sa v ňom? Je to niečo pre Vás?

 

Blahoželám Vám, ste jedným z mála ľudí, ktorí skutočne používajú rozum. Napíšte nám mail na deizmus@centrum.sk alebo na karla.wachsmann@centrum.sk. Teším sa na Vás!

 

Karla Wachsmann, Slovensko

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!