Bijbelse Godslastering

 

Bijbelse Godslastering

De kerk verteld ons dat de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament goddelijke openbaringen zijn, en dat we zonder deze openopenbaringen geen juist idee over God kunnen hebben.

De DeÔst daarentegen zegt dat die boeken geen goddelijke openbaringen zijn; en ware het niet vanwege het licht van de rede en de religie van het DeÔsme, dan zouden die boeken in plaats ons het juiste idee over God te onderwijzen, ons niet alleen valse, maar ook godslasterlijke ideeŽn onderwijzen. 

DeÔsme onderwijst ons dat God, een God van waarheid en Recht is. Onderwijst ons de bijbel de zelfde doctrine? Dat doet het niet.

De bijbel zegt (Jeremia 20:7) dat God een verleider is. “oh Heere U hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht”.

Jeremia  berispt God niet alleen wegens zijn bedrog, maar in vers 10, berispt hij God zelfs wegens het bedrog van Jeruzalem,”Oh Heer U hebt grotelijks dit volk en Jeruzalem bedrogen, zeggende : Je zal vrede hebben, maar het zwaard zal je ziel bereiken”.

In 15:18 Wordt de bijbel nog onbeschaamder, en noemt God in gewone bewoording “een leugenachtige” hier zegt Jeremia: “zoudt Gij mij zijn als een leugenachtige?  Als wateren, die niet bestendig zijn?”

EzechiŽl 14: 9 Laat God zeggen: “-Ik, de Heere, heb dienzelven profeet overreeed en ik zal Mijn hand tegen hem uitstrekken en zal hem verdelgen”-. Dit is pure godslastering.

De profeet Micha, zoals hij genoemd wordt. 2 kronieken 18:18-21 verteld een ander godlasterend  verhaal over God: “Ik zag de Heere zittende op Zijn troon, en al het hemelse heir staande aan Zijn rechter- en Zijn linkerhand. En de Heere Zeide: Wie zal Achab, den koning van IsraŽl, overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead? Daarna zeide Hij: Deze zegt aldus en die zegt alzo.

Toen kwam een geest voort, ( Micha verteld ons niet waar hij vandaan kwam), en stond voor het aangezicht van de Heere( Wat een onbeschaamd heerschap is die geest), en zeide: Ik zal hem overreden. En de Heere zeide tot hem: waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij zeide Gij zult overeden en zult ook  vermogen; ga uit en doe alzo.

We horen wel eens over een bende dieven die een man willen beroven en vermoorden, en derhalve een list leggen om hem te bedriegen zodat ze hun plan ten uitvoer kunnen brengen. We zijn in zo’n geval geshockeerd door de slechtheid van zulke ellendelingen; maar wat moeten we denken van een boek dat God op een zelfde manier laat handelen,en listen leggen in de hemel om de mensheid te vangen en te ruÔnereen. Onze mening over Zijn rechtvaardigheid en goedheid verbieden ons zulke verhalen te geloven, en zeggen daarom dat er een leugenachtige geest in de mond van de schrijvers van de bijbel moet zijn geweest. 


Thomas Paine

 

In de engelse versie van dit traktaat is de King James Vertaling van de bijbel gebruikt. Om derhalve het karakter van dit geschrift te behouden heb ik daarom bij de vertaling de Statenvertaling van de bijbel gebruikt. Dit geeft een wat ouderwetse indruk en maakt het stuk niet echt leesbaarder. Maar de moderne vertalingen van de bijbel zouden het karakter van dit traktaat nadelig beÔnvloeden, omdat die moderne vertalingen te sterk afwijken van de oude tekst.

In de alinea betreffende Jeremia 20:10 heb ik zelf de vrijheid genomen de tekst letterlijk uit het engels te vertalen, daar het in de Statenvertaling te strek afwijkt van de engelse tekst.


De  vertaler.

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Does the Abraham Accord Promote Peace or a Plan For War? 
The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain and the US seems to be more of a war plan against Iran than any kind of legitimate peace agreement.


Help Us Continue to Get the Word Out About Deism! Thank You!