Why Deism?  My Road to Deism in Turkish

 

Why Deism?
Neden Deist  Oldum

by M.K.

Dini ve felsefi konularla ilgilenmem orta okul yıllarında başladı.Öncelikli araştırma konum dini akımlar idi.Bu araştırmaya başlamam Kuran,İncil ve Tevrat ile oldu.İlk zamanlarda kutsal kitapları aklın rehberliği ile değil sorgulamaksızın kabul ettim.Fakat bazı çelişkiler olduğunu bir şekilde hissediyordum. Felsefe kitapları okumaya başlamamla birlikte dini konuları sorgulamaya başladım.

Bununla birlikte dini metinlerin derin anlamlar içerdiğini ,Tevil edilmesi gerektiğini söyleyen Batıni felsefeyle tanıştım.Bir takım tutarsızlıkları yorum yoluyla rasyonel hale getirmeye çalışmam ile araştırmamın ikinci dönemi başladı.

Daha sonraki yıllarda farklı dini arayışlara yöneldim.Budizm,Hinduizm ,Bahailik gibi.Diğelerine nispeten daha olumlu yönleri bulunmakla birlikte bu dinler içindede bazı çelişkilere tanık oldum.

Uzun bir süre net bir karara ulaşamadım.Lise yıllarında okuduğum  kitaplarda dini metinlerin kendi içindeki  tutarsızlıklarına tanık olmuştum.Bunun  yanında  üç büyük dinin kitapları arasındaki benzerliklerde dikkatimi çekmişti.Örnek vermek gerekirse Tevrat kökenli bir çok inanışın aynen bazende küçük değişikliklerle Kuran’da  bulunmasıydı.Bu dinlerin tanrı anlayışı insani özellikler taşıyorduTanrı Kayırıcılık,gaddarlık,kıskançlık vb gibi niteliklere sahipti.

Deist olmaya kesin olarak karar vermem  son üç ay içinde netlik kazandı.Deizmde Tanrının  tek kutsal kitabının  doğa olması ,hurafe ve dogmalara yer verilmemesi aslında bilimsel düşünebilen herkes için için yol gösterici prensipler.Mustafa Kemal Atatürk’ün "hayatta her sey icin; maddiyat icin, maneviyat icin en hakiki mursit ilimdir, fendir. ilim disinda mursit aramak gafletdir, cehalettir, dalalettir.""sözleride Deizm’in felsefesiyle çok uyumlu.Tanrımız doğanın tanrısı ve doğa kitabı dışında hiçbir dini kitaba ihtiyacımız yok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Main Menu
News of Interest to Deists
A recent survey on religion shows there are 34 million Americans who are classified as "Nones", that is they do not embrace any of the "revealed" religions and the vast majority of them are not Atheists. In actuality, the vast majority of the "Nones" are actually Deists!

The survey shows a giant step forward for Deism in the fact that it actually uses the word "Deist" and for the very significant raw numbers it shows as representing the number of people who are Deists.  In reality, the number of Deists is actually higher than the survey shows because the survey uses an outdated definition of Deist. For a more accurate definition please see our Deism Defined page.


Click here to read the actual survey. (It's in PDF)
Astronomers report a recent study strongly indicates the Universe is infinite.
One of the reasons the freethinker Giordano Bruno was tortured and murdered by being burned alive by the Catholic Church during the Inquisition was that he said the Universe is eternal and infinite which violates the superstitions in the Bible found in Genesis. This new study vindicates Bruno.

Obama is making the mixing of church and state worse than ever before.
Obama supporters forget that when all is said and done, Obama is just another politician. This article shows he's proving that he is nothing but a politician by doing more than any other president to mix religion and government, especially through giving tax-dollars to religious organizations.


Help Get the Word Out About Deism! Thank You!